ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARI HAKKINDA DUYURU.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MÜRACAAT DOSYALARI HAKKINDA DUYURU.

Bozuk ve açıklık vasıftaki Devlet Ormanlarından, gerçek kişiler veya şirketler adına düzenlenecek Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaat dosyalarında bulunması gereken belgelerden olan meşçere haritası Ormancılık büro ve şirketleri adına yetkili meslek mensubunun isim, kaşe ve imzası ile hazırlanacaktır.

 Koordinat özet çizelgesi ise yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Harita ve Kadastro Mühendisinin isim, kaşe ve imzası ile hazırlatılacaktır.

  Özel Ağaçlandırma Oda Kayıt Belgesi ise online sistemimizde mevcut örneğe uygun olarak dosyayı hazırlayan firma adına alınacaktır.

Özel Ağaçlandırma Oda Kayıt Belgesi’nin, e-devlet üzerinden müracaat sırasında ıslak imzasız olarak yüklenebilecek olup idareye ise mutlaka ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

Aynı kişi adına olsa dahi her farklı saha müracaatı için sistemde mevcut örnekte olduğu gibi ayrı ayrı Özel Ağaçlandırma Oda Kayıt Belgesi alınacaktır.

  Mesleki denetim ve vize ücreti de düzenlenecek projenin vizesi sırasında ödenecektir.

Belirtilen huşulara uymayan firmalar hakkında ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri uygulanacaktır.