BAŞKA MESLEK MENSUPLARINA DA KATILIM SAĞLAYAN İHALELER HAKKINDA DUYURU

BAŞKA MESLEK MENSUPLARINA DA KATILIM SAĞLAYAN İHALELER HAKKINDA DUYURU

Ormancılık büro ve şirketlerinin yanı sıra başka meslek mensuplarına veya başka meslek mensuplarınca oluşturulan büro ve şirketlere de katılım imkânı sağlayan ihalelerle sınırlı olmak üzere, muhtemel şikâyetler için asgari birim fiyat tarife ücreti sorgulaması yapılmayacaktır.

Ancak bu ihalelere katılacak olan ormancılık büro ve şirketleri, mutlaka ihale aşamasında ihale yetkinlik belgesini, sözleşme aşamasında da oda kayıt belgesini alacaklardır.

Belirtilen hususlara uymayan firmalar hakkında ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri uygulanacaktır.