Uygulama Tezleri ve Tez Dağıtımı

(UYGULAMA TEZLERİ VE TEZ DAĞITIMI ÖRNEKLERİ)

 

 

SAYI   : 28.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ANKARA

                                                                                                                                     01/08/2020

KONU: Mesleki deneyim kazanma

   çalışmaları ve uygulama tezleri

 

…………………………

Orman Endüstri Mühendisi

 

İLGİ: a) Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği

            b) TEMDEM Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav

Yönergesi

 

İlgi (a) yönetmeliğin 13 üncü ve ilgi (b) yönergenin 15 inci maddelerine göre, 01/08/2019 tarihinde Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM) Ankara’da mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başladınız. 

 

            Serbest meslek mensubu olabilmek için; 5531 sayılı “Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalarda başarılı olduktan sonra, Odanın yapacağı serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavlarına katılarak bu sınavlarda başarılı olmak zorunluluğu vardır.

 

            Mesleki deneyim kazanma süresi, mevzuata göre teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 52 haftadır. Serbest Meslek Mensupluğu Sınavlarına (SMM) girilecek  konularda hazırlayacağınız mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez konuları, Odanın online sisteminde kendinize ait özel sayfalarda belirtilmiştir. Bu tez konularının açıklamaları; Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri için ayrı ayrı olmak üzere, yine online sisteminde PDF formatında “Mesleki Deneyin Kazanma Çalışması Yapacak Olan Orman Mühendisleri/Orman Endüstri Mühendisleri/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İçin Uygulama Tez Konuları” olarak indirilebilir. Size verilen tez konularının açılımları bu belgeden öğrenilecek ve tez raporunuz bu konularda yapılacaktır. Bu tezlerin hazırlık süresi toplam 26 hafta olup, her konuya ayrılan süreler konuların altında yazılmıştır. Bu tezlerin hazırlanması zorunlu olup, hazırladığınız tez raporları, EN GEÇ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR Oda Genel Merkezi TEMDEM kuruluna elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Tezlerin hazırlanması için verilen 26 haftalık (6 ay) süre, mesleki deneyim kazanma süresinden sayılacak ve geri kalan 26 hafta (6 ay) süre ise ormancılık bürolarında veya şirketlerinde ruhsatlı meslek mensubu yanında uygulamalı olarak yapılıp bir yıllık süre tamamlanmış olacaktır.

 

            I-Uygulama tezleri hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

            1- Tezler uygulamaya yönelik ve online sistemden indirilebilen rapor dispozisyonuna ve formatına uygun olarak hazırlanacaktır

 

            2- Tezler, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında, (A4) kağıdına yazılacak ve en fazla 8 sayfa olacaktır. Uygulama tez raporu, tez dipozisyonunda ki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

 

            3- Tezler için proje veya plan yapmak gerekiyor ise, hazırlanacak bu mesleki çıktılar uygulama tez raporuna eklenecektir.

 

            4- Hazırlayacağınız uygulama tezi konuları, yukarıda açıklandığı üzere online sistemindeki özel sayfalarınızda rumuzlar halinde (a, b, c, vb) belirtilmiştir. Bu rumuzların karşılıkları olan konular, yine sistemdeki PDF formatında yer alan belgeden öğrenilecektir

 

            II- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarında dikkate alınacak diğer hususlar.

            1- İlgi (a) da kayıtlı yönetmelik ve ilgi (b) de kayıtlı yönergede belirtilen ve istenilen belgeler eskiden olduğu gibi Odaya doğrudan veya posta yoluyla teslim edilecek belgelerin odaya ulaşıp ulaşmadığı online sistemden takip edilecektir.

           

2- Yanında Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapılmasına muvafakat verilen meslek mensubu tarafından; bu muvafakat yazısına istinaden gereği için meslek mensubuna ve bilgi için aday meslek mensubuna yazılan yazının çıktısı online sistemi üzerinden alınabilecek ve bu Odanın yazısına cevap olarak, aday meslek mensubunun çalışmaya başladığı yazı yine sistem üzerinden çıktısı alınarak Odaya gönderilecektir.

 

            3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının uygulamalı kısmı için, ormancılık büro veya şirketlerinde ve ruhsatlı meslek mensuplarının yanında veya ruhsatlı meslek mensubu hakkını kazanmış orman idaresindeki orman mühendisleri yanında yapılacaktır. Yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları sonunda, yönergede belirtilen gizli tezkiye varakası ile mesleki deneyim tamamlama belgesi, ilgili meslek mensubunca doldurularak ilanlarda belirtilen sürede Odaya verilecektir.

 

            4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yapıldığı bürolarda, Oda Yönetim Kurulu ve TEMDEM kurulunca zaman zaman kontroller yapılacaktır. Adaylar devam durumlarına çok özen göstermeleri gerekmektedir.

 

            5- Odamızın, 5531 sayılı Kanuna dayanarak hazırlayıp yürürlüğe koyduğu uygulama yönetmelikleri ile yönerge ve talimatlar, Odanın www.ormuh.org.tr internet adresinden mevcut olup oradan ulaşılabilir.

 

            Tüm meslektaşlarımıza mesleki deneyim kazanma çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

                                                                                                             Hasan TÜRKYILMAZ

                                                                                                                 Genel Başkan

 

 

 

EKLER:

1- Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uygulama tezi konuları çizelgesi

2- Mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak olan orman mühendisleri için uygulama tez konuları

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmaları uygulama tezi kapak sayfası

4- Uygulama tezi dispozisyonu

 

SAYI : 28.00/ ANKARA

…/…/……

KONU: Mesleki deneyim kazanma

çalışmaları ve uygulama tezleri

 

 

 

 

 

 

 

SAYI   : 28.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANKARA

                                                                                                                                     01/08/2020

KONU: Mesleki deneyim kazanma

   çalışmaları ve uygulama tezleri

 

…………………………

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

 

İLGİ: a) Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Sınav Yönetmeliği

            b) TEMDEM Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav

Yönergesi

 

İlgi (a) yönetmeliğin 13 üncü ve ilgi (b) yönergenin 15 inci maddelerine göre, 01/08/2019 tarihinde Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM) Ankara’da mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başladınız. 

 

            Serbest meslek mensubu olabilmek için; 5531 sayılı “Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalarda başarılı olduktan sonra, Odanın yapacağı serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavlarına katılarak bu sınavlarda başarılı olmak zorunluluğu vardır.

 

            Mesleki deneyim kazanma süresi, mevzuata göre teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 52 haftadır. Serbest Meslek Mensupluğu Sınavlarına (SMM) girilecek  konularda hazırlayacağınız mesleki uygulamaya yönelik uygulama tez konuları, Odanın online sisteminde kendinize ait özel sayfalarda belirtilmiştir. Bu tez konularının açıklamaları; Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri için ayrı ayrı olmak üzere, yine online sisteminde PDF formatında “Mesleki Deneyin Kazanma Çalışması Yapacak Olan Orman Mühendisleri/Orman Endüstri Mühendisleri/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İçin Uygulama Tez Konuları” olarak indirilebilir. Size verilen tez konularının açılımları bu belgeden öğrenilecek ve tez raporunuz bu konularda yapılacaktır. Bu tezlerin hazırlık süresi toplam 26 hafta olup, her konuya ayrılan süreler konuların altında yazılmıştır. Bu tezlerin hazırlanması zorunlu olup, hazırladığınız tez raporları, EN GEÇ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR Oda Genel Merkezi TEMDEM kuruluna elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Tezlerin hazırlanması için verilen 26 haftalık (6 ay) süre, mesleki deneyim kazanma süresinden sayılacak ve geri kalan 26 hafta (6 ay) süre ise ormancılık bürolarında veya şirketlerinde ruhsatlı meslek mensubu yanında uygulamalı olarak yapılıp bir yıllık süre tamamlanmış olacaktır.

 

            I-Uygulama tezleri hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

            1- Tezler uygulamaya yönelik ve online sistemden indirilebilen rapor dispozisyonuna ve formatına uygun olarak hazırlanacaktır

 

            2- Tezler, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında, (A4) kağıdına yazılacak ve en fazla 8 sayfa olacaktır. Uygulama tez raporu, tez dipozisyonunda ki açıklamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

 

            3- Tezler için proje veya plan yapmak gerekiyor ise, hazırlanacak bu mesleki çıktılar uygulama tez raporuna eklenecektir.

 

            4- Hazırlayacağınız uygulama tezi konuları, yukarıda açıklandığı üzere online sistemindeki özel sayfalarınızda rumuzlar halinde (a, b, c, vb) belirtilmiştir. Bu rumuzların karşılıkları olan konular, yine sistemdeki PDF formatında yer alan belgeden öğrenilecektir

 

            II- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarında dikkate alınacak diğer hususlar.

            1- İlgi (a) da kayıtlı yönetmelik ve ilgi (b) de kayıtlı yönergede belirtilen ve istenilen belgeler eskiden olduğu gibi Odaya doğrudan veya posta yoluyla teslim edilecek belgelerin odaya ulaşıp ulaşmadığı online sistemden takip edilecektir.

           

2- Yanında Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapılmasına muvafakat verilen meslek mensubu tarafından; bu muvafakat yazısına istinaden gereği için meslek mensubuna ve bilgi için aday meslek mensubuna yazılan yazının çıktısı online sistemi üzerinden alınabilecek ve bu Odanın yazısına cevap olarak, aday meslek mensubunun çalışmaya başladığı yazı yine sistem üzerinden çıktısı alınarak Odaya gönderilecektir.

 

            3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının uygulamalı kısmı için, ormancılık büro veya şirketlerinde ve ruhsatlı meslek mensuplarının yanında veya ruhsatlı meslek mensubu hakkını kazanmış orman idaresindeki orman mühendisleri yanında yapılacaktır. Yapılacak mesleki deneyim kazanma çalışmaları sonunda, yönergede belirtilen gizli tezkiye varakası ile mesleki deneyim tamamlama belgesi, ilgili meslek mensubunca doldurularak ilanlarda belirtilen sürede Odaya verilecektir.

 

            4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yapıldığı bürolarda, Oda Yönetim Kurulu ve TEMDEM kurulunca zaman zaman kontroller yapılacaktır. Adaylar devam durumlarına çok özen göstermeleri gerekmektedir.

 

            5- Odamızın, 5531 sayılı Kanuna dayanarak hazırlayıp yürürlüğe koyduğu uygulama yönetmelikleri ile yönerge ve talimatlar, Odanın www.ormuh.org.tr internet adresinden mevcut olup oradan ulaşılabilir.

 

            Tüm meslektaşlarımıza mesleki deneyim kazanma çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

 

                                                                                                             Hasan TÜRKYILMAZ

                                                                                                                 Genel Başkan

 

 

EKLER:

1- Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma çalışmaları ve uygulama tezi konuları çizelgesi

2- Mesleki deneyim kazanma çalışması yapacak olan orman mühendisleri için uygulama tez konuları

3- Mesleki deneyim kazanma çalışmaları uygulama tezi kapak sayfası

4- Uygulama tezi dispozisyonu

 

 

 

 

 

Your browser does not support the canvas element.