KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJESİ - DUYURU - 2022/30

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJESİ - DUYURU - 2022/30

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Teblig No:2021/61) 24 Aralık 2021 tarih ve 699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ kapsamında; 2022-2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda yasayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri üretimi veren bölümlerinden mezun olanların mahalinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere KDV hariç 100.000,00 (Yüzbin) TL.'ye kadar hibe desteği verilecektir.

Proje hakkında detaylı bilgi Bakanlığımızın www.tarimorman.gov.tr internet adresi ile https:/uzmaneller.tarimorman.gov.tr sayfasında dökümanlar kısmı uygulama rehberinde mevcuttur. 2022 yılı başvuruları e-devlet şifresi ile https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden 14/01/2022 tarihi itibariyle başlamış olup, 15/03/2022 (saat 23:59) tarihinde son bulacaktır.