UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞI HAKKINDA DUYURU     

UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞI HAKKINDA DUYURU     

                                       

                                                                       

Kurumların uygulamalı danışmanlık hizmet alımı ihalelerine (Oda Yönetim Kurulunun 30/05/2013 tarih ve 114/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 3/A numaralı Oda Alt Düzenlemesinin 12 inci maddesinde belirtilen hizmetler anlaşılacaktır.) katılacak olan her bir yüklenici; ihaleden önce Odamızdan temin edeceği “Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi’ni, sözleşme aşamasında da yine Odamızdan temin edeceği “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi’ni mutlaka ilgili kuruma teslim edecektir,

İhale ilan ve dokümanlarında bu belgelerin istenmesi sehven unutulmuş olsa bile yükleniciler bu belgeleri Odamızdan temin ederek ilgili kuruma ibraz etmeleri halinde sözleşme imzalayabileceklerdir.

İhale ilan ve dokümanlarında sınır değerin uygulanacağı belirtilmiş ise yapılacak inceleme ve soruşturmalarda sınır değeri esas alınacaktır.

İhale ilan ve dokümanlarında sınır değerin uygulanacağı belirtilmemiş ise değerlendirmeler asgari ücret tarifemizde tanımlanan iş pozisyonlarına ait birim fiyatlara göre yapılacaktır.