MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ  DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

              5531 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak bağlamında, 01/04/2021 tarihi ile bu tarihten önceki dönemlerde, TEMDEM Kurulundan teslim alınan uygulama tezleri bu kurulca değerlendirilmiş ve ekteki değerlendirme çizelgesi hazırlanmıştır.

              Tez değerlendirmeleri sonucunda, uygulama tezleri kabul edilen SMM adayı Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendisleri, diğer şartları yerine getirmeleri halinde, Mayıs  ayında yapılacak serbest meslek mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

              İlgililere duyurulur. 15/03/2022                                                   

                                                                                                                 ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                                                                                               TEMDEM KURULU

 

EKLER:

  1. 01/04/2021 tarihinde Orman Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:1)
  2. 01/04/2021 tarihinden önce Orman Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:2)
  3. 01/04/2021 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:3)
  4. 01/04/2021 tarihinden önce Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:4)