TESCİL VE İLANI GEREKTİREN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

TESCİL VE İLANI GEREKTİREN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

Ormancılık büro ve şirketleri ile diğer şirketlerde mesleki faaliyetlerini sürdüren üyelerimizin; 5531 sayılı Kanun,  yönetmelik ve düzenlemelere göre firmalarıyla ilgili tescil ve ilanı gerektiren her türlü değişikliği, (devir, satış,ortak alma,hisse ve yetki devri vb) gerçekleşmesinden itibaren yedi gün içerisinde Odamıza bildirmek zorundadırlar.

Bildirim, bildirime esas olan belgelerin eklendiği dilekçe ile yapılacaktır.

Gerekli olan bildirimleri zamanında yapmayanlar hakkında ilgili mevzuat ve disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.