ODAMIZ BATI KARADENİZ ŞUBESİNİN GENEL KURUL VE ŞUBE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

ODAMIZ BATI KARADENİZ ŞUBESİNİN GENEL KURUL VE ŞUBE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

TMMOB Orman Mühendisleri Odası
Batı Karadeniz Şubesi Olağan Genel Kurul Çağrısı


TMMOB Orman Mühendisleri Odası Batı Karadeniz Şubesinin 16'inci Olağan Genel Kurulu ve seçimleri çoğunluklu olarak 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde aşağıdaki gündem uyarınca Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi No: 7/B Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ve seçimler 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde aynı adreste ve aynı gündemle yapılacaktır.


                                                                                                                                                                                                                             Şube Yönetim Kurulu

 
                 GÜNDEM

BİRİNCİ Gün (Cumartesi) Genel Kurul
SAAT: 9:00- 10:00 Kayıt
1- Saat: 10:00 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2- Başkanlık Divanı seçimi
3- Şube Genel Kurul gündeminin okunması ve oylanması
4- Şube Başkanının konuşması
5- 16'inci Dönem  Batı Karadeniz Şubesi Genel Kurul seçimlerine katılacak olan Grupların;
a) Yönetim Kurulu asil ve yedek üye adayları ile basılı listede yer alacak Oda genel kurulu şube delegelerinin, Oda Ana Yönetmeliğinin 77'inci maddesine göre belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak imzalanması,
b) Seçimlere katılacak grupların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin divan başkanlığınca kura ile tespit edilmesi ve tutanağa bağlanarak imzalanması,

c) Birleşik oy pusulasının; bu maddeye göre genel kurul divan başkanlığınca düzenlenen tutanaklara uygun olarak, Oda Ana Yönetmeliğinin 76'ıncı maddesi uyarınca birleştirilmesi veçoğaltılmasında seçime katılacak her grup adına görev alacak grup temsilcisinin genel kurulda belirlenmesi ve tutanağa bağlanması,
d) Genel kurulda belirlenen şube yönetim kurulu asil ve yedek üye adayları ile Oda genel kuruluna katılacak basılı şube delege adaylarının duyurulması,
e) Basılı delege aday listelerinin yer aldığı birleşik oy pusulasının; şubenin sekreteryalığında ve seçimlere katılacak grup temsilcilerinin gözetiminde bilgisayar ortamında hazırlanması, seçimlere katılacak grup sayısından bir fazla çıktı alınarak Genel Kurul Divan Başkanlığınca imzalanması, birer nüsha seçimlere katılacak gruplara verilmesi ile bir nüshasının genel kurul dosyasına konulması,
6- Konuk konuşmaları,
7- Şube yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve şube yönetim kurulunun aklanması
8- Dilek ve Temenniler
9- Şubenin sekreteryalığında, seçime katılacak grup temsilcilerinin gözetiminde, Oda Ana Yönetmeliğinin 76'ıncı maddesi uyarınca seçimlere katılacak üye sayısından yüzde iki fazla ve renkli olarak matbaada veya renkli fotokopi ile çoğaltılan birleşik oy pusulalarının, Divan Başkanlığınca teslim alınması ve yine Divan Başkanlığınca genel kurul tutanakları ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmesi
10- Kapanış


İKİNCİ Gün (Pazar)

SEÇİM: Saat: 09.00- 17.00