MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/04/2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/04/2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 13 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 14/02/2020 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/03/2020 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 25/03/2020 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 27/03/2020 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, SMM meslek mensubu adayı mühendislerin 3 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar staj başlangıcı yapan üyelerin Şube Başkanlığına şahsen müraacatla tez hazırlama dosyalarını imza karşılığında almaları ve tez bilgilendirmelerininde dijital sunum indirildikten sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 130 orman mühendisi ile EK:2 deki SMM adayı 60 orman endüstri mühendisi Oda yönetim kurulunun 17/04/2020 tarihli ve 267/1 sayılı kararı ile 01/04/2020 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR.

            Duyuruda belirtilen hususlara uymayan, EK:3 deki SMM adayı 6 orman mühendisi ile EK:4 deki 6 orman endüstri mühendisinin Oda Yönetim Kurulunun 17/04/2020 tarihli 267/1 sayılı kararı ile 01/04/2020 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLAMAMIŞ sayılmışlardır.

            İlgililere duyurulur.    22/04/2020                

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

 

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2020 da başlayan 130 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2020 da başlayan 60 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisleri

EK:3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2020 da başlamayan 6 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2020 da başlamayan 6 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisi