KAHRAMANMARAŞ ULUSAL ORMAN ENVANTERİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ - DUYURU - 2022/36

KAHRAMANMARAŞ ULUSAL ORMAN ENVANTERİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ - DUYURU - 2022/36

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ‘’Ulusal Orman Envanteri Uzmanlığı Eğitimi’’ Covid-19 virüsü sebebiyle yerinde ve Sağlık Bakanlığının almış olduğu tüm tedbirlere uygun olarak yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim Orman Genel Müdürlüğü ve Odamız iş birliği ile yapılacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER VE TARİHLERİ

  • 1-3 MART 2022 KAHRAMANMARAŞ

Eğitim Süresi: 3 gün

Eğitim Ücreti + SERTİFİKA: 600 TL (Konaklama hariç)

NOT: Son başvurular eğitim başlama tarihinden 3 gün önce başvurulara kapatılacaktır. Eğitimde 25 kişilik kontenjan sınırlaması olduğu için kontenjan dolduğu zaman eğitim başvuruya kapatılacaktır.

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

-En az 1 (bir) yıllık Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak

  1. borcu bulunmamak,
    -Eğitim açılacak il için katılımcı sayısı 25 kişi olduğunda eğitim açılacaktır.
    -Yeterli başvuru sayısına ulaşılmadığı takdirde eğitim iptal edilecektir.

-Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak,

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15’inci ve 16’ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.

-Eğitim ve sınav süresi bir gün nazari eğitim, bir gün arazi uygulaması ve yazılı sınav olmak üzere iki gündür.

-Orman Mühendisleri Odasının OGM ile iş birliği halinde yapılacak olan ‘’ Ulusal orman envanteri eğitimi’’ sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden ez az 70 (Yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

 

EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN

https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx