ODAMIZ ELAZIĞ ŞUBESİNİN GENEL KURUL VE ŞUBE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

ODAMIZ ELAZIĞ ŞUBESİNİN GENEL KURUL VE ŞUBE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

TMMOB Orman Mühendisleri Odası
Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurul Çağrısı

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Elazığ Şubesinin 15'inci Olağan Genel Kurulu ve seçimleri çoğunluklu olarak 25-26 Ocak 2020 tarihlerinde aşağıdaki gündem uyarınca Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Yemekhane Tesisleri Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:94 Merkez / ELAZIĞ adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ve seçimler 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Şube Yönetim Kurulu
                                                                                                                                                                                                                                                                      GÜNDEM

Birinci Gün 25 Ocak Cumartesi (Çoğunluklu)-01 Şubat Cumartesi (Çoğunluk sağlanmaz ise)
SAAT:
9:30- 10:30 Kayıt 
1- Saat: 10:00 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2- Başkanlık Divanı seçimi
3- Şube Genel Kurul gündeminin okunması ve oylanması
4- Şube Başkanının konuşması
5- 15'inci Dönem Elazığ Şubesi Genel Kurul seçimlerine katılacak olan Grupların;
a) Yönetim Kurulu asil ve yedek üye adayları ile basılı listede yer alacak Oda genel kurulu şube delegelerinin, Oda Ana Yönetmeliğinin 77'inci maddesine göre belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak imzalanması,
b) Seçimlere katılacak grupların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin divan başkanlığınca kura ile tespit edilmesi ve tutanağa bağlanarak imzalanması,
c) Birleşik oy pusulasının; bu maddeye göre genel kurul divan başkanlığınca düzenlenen tutanaklara uygun olarak, Oda Ana Yönetmeliğinin 76'ıncı maddesi uyarınca birleştirilmesi ve
çoğaltılmasında seçime katılacak her grup adına görev alacak grup temsilcisinin genel kurulda belirlenmesi ve tutanağa bağlanması,
d) Genel kurulda belirlenen şube yönetim kurulu asil ve yedek üye adayları ile Oda genel kuruluna katılacak basılı şube delege adaylarının duyurulması,
e) Basılı delege aday listelerinin yer aldığı birleşik oy pusulasının; şubenin sekreteryalığında ve seçimlere katılacak grup temsilcilerinin gözetiminde bilgisayar ortamında  hazırlanması, seçimlere katılacak grup sayısından bir fazla çıktı alınarak Genel Kurul Divan Başkanlığınca imzalanması, birer nüsha seçimlere katılacak gruplara verilmesi ile bir nüshasının genel kurul dosyasına konulması,
6- Konuk konuşmaları,
7- Şube yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve şube yönetim kurulunun aklanması
8- Dilek ve Temenniler
9- Şubenin sekreteryalığında, seçime katılacak grup temsilcilerinin gözetiminde, Oda Ana Yönetmeliğinin 76'ıncı maddesi uyarınca seçimlere katılacak üye sayısından yüzde iki fazla ve renkli olarak matbaada veya renkli fotokopi ile çoğaltılan birleşik oy pusulalarının, Divan Başkanlığınca teslim alınması ve yine Divan Başkanlığınca genel kurul tutanakları ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmesi
10- Kapanış


İkinci Gün 26 Ocak Pazar (Çoğunluklu)-2 Şubat Pazar  (Çoğunluk sağlanmaz ise)

SEÇİM: Saat: 09.00- 17.00