MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/04/2021 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/04/2021 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/04/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 15 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 8/2/2021 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/03/2021 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 23-24/03/2021 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 26/03/2021 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/04/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 5/04/2021 tarihinde Ankara, Denizli, İzmir, 6/4/2021 tarihinde Adana, Kahramanmaraş, 7/4/2021 tarihinde Antalya, Elazığ, İstanbul, 8/4/2021 tarihinde Kastamonu, Giresun, Erzurum, 9/4/2021 tarihinde Sakarya, Trabzon ve Bursa Oda şubelerinde; bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 76 orman mühendisi, EK:2 deki SMM adayı 16 orman endüstri mühendisinin Oda yönetim kurulunun 13/04/2021 tarihli ve 94/10 sayılı kararı ile 01/04/2021 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR

            Duyuruda belirtilen hususlara uymayan, EK:3 deki SMM adayı 1 orman mühendisinin Oda Yönetim Kurulunun 13/04/2021 tarihli 94/10 sayılı kararı ile 01/04/2021 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLAMAMIŞ sayılmıştır

            İlgililere duyurulur.    16/04/2021                

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2021’de başlayan 76 SMM adayı

            Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2021’de başlayan 16 SMM adayı

            Orman Endüstri Mühendisleri

EK:3 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/04/2021’de başlamayan 1 SMM adayı

Orman Mühendisi