DANIŞMANLIK VE UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ HAKKINDA DUYURU- 2022/3

DANIŞMANLIK VE UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ HAKKINDA DUYURU- 2022/3

Mesleki faaliyet konularıyla ilgili olarak, gerek Kamu İhale Kanunu kapsamında yaptırılacak işler için gerekse diğer usullerle yaptırılacak işler için; güncel asgari ücret tarifemizde tanımlanan iş pozisyonlarına göre belirlenen birim fiyatların altında teklif verilemeyecektir.

Meslek mensuplarımıza, “Asgari Ücret Tarifemizde” belirlenmiş olan aylık asgari ücretin ve sigorta keseneğinin altında ödeme yapılamayacaktır.

Birim fiyatları idarelerce belirlenmiş olan ve Odamız asgari ücret tarifesinde tanımlanmayan işler için mesleki faaliyet konularına göre Odamız asgari ücret tarifesinde belirlenen indirim oranlarından daha düşük teklif verilemeyecektir.

 

Gerek Odamız asgari ücret tarifesinde gerekse idarelerin birim fiyat cetvellerinde tanımlanmayan işler için Odamızca değerlendirme yapılmayacaktır.

 

Odamız asgari ücret tarifesinde tanımlanmayan iş pozisyonlarının, idarelerin birim fiyat cetvellerinde bulunmasıyla birlikte, idarelerin bu cetvellerinde de tanımlanmamış olan iş kalemleri ile bir kısım donanım ve araçların da idarelerce karşılanacağının belirtildiği iş kalemleri Odamızca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan firmalar hakkında ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri uygulanacaktır.

Bu kararın web sayfamızda duyurulmasına,