BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE VİRGÜLDEN SONRAKİ ONDALIK BASAMAKLARI HAKKINDA DUYURU

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE VİRGÜLDEN SONRAKİ ONDALIK BASAMAKLARI HAKKINDA DUYURU

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2 maddesinde açıklandığı gibi; KİK standart formları arasında yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, kısmi teklifin tek bir kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilecektir.

 Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilecektir.

Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatıyla miktarının çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır.

 Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Farklı algıların önlenmesi ve birlikteliğin sağlanması bakımından, uygulama aşağıda verilen örneklerde olduğu gibi yapılacaktır.

 

 

Tutar

 

 1,4891

 

 1,1287

 

 1,1566

  Toplam Tutar

  3,7744 = 3,77

                       DOĞRU UYGULAMA

 

 

Tutar

                 1,4891

 1,49

                 1,1287

  1,13

                  1,1566

  1,16

       Toplam Tutar

   3,78

                  DOĞRU UYGULAMA

 

 

Tutar

                  1,48 91

   1,48

                  1,12 87

   1,12

                   1,15 66

   1,15

    Toplam Tutar

    3,75

                     YANLIŞ UYGULAMA