MESLEK UYGULAMASININ YASAKLANMASI CEZALARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU - DUYURU - 2022/28

MESLEK UYGULAMASININ YASAKLANMASI CEZALARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU - DUYURU - 2022/28

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkındaki 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle büro ve şirketler hakkında gerek ihaleli gerekse ihalesiz işlerle ilgili yapılan şikâyetler üzerine, Oda Yönetim Kurulu Kararıyla başlatılan soruşturma neticesinde, Odamız Onur Kurulunca büro ve şirket sahipleri ile çalışanları hakkında verilen ve TMMOB Yüksek Onur Kurulunca da onaylanan Meslek Uygulamasının Yasaklanması cezaları aşağıda izah edildiği gibi uygulanacaktır.

Aynı soruşturmada Büro ve Şirket sahipleri ile çalışanlarının haksız rekabete neden olan bu eylemlerinin devamının engellenmesi maksadına matuf tedbir mahiyeti taşıyan ve soruşturmayı yürüten Muhakkikin tespit ve teklifi üzerine, Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmakta olan 4 nolu alt düzenlemenin 11.Maddesinin 3. fıkrası (a) bendi kapsamında ve münhasıran ihale yetkinlik belgesini kullanarak ihaleli işlerde Oda asgari ücret tarifesinin altında teklif verilmesi eylemi ile aynı fıkranın (b) bendi kapsamında sıralanan eylemler nedeniyle; Oda online sistemi üzerinden yalnızca İhale yetkinlik belgesine erişimin geçici olarak engellendiği süre, sözleşme imzalanması halinde de tüm erişimin engellendiği süre, keza ihalesiz işlerde tüm işlemlere erişimin geçici olarak engellendiği süreden hangisi yürütülen soruşturmada uygulanmış ise uygulanan bu süreler, TMMOB Yüksek Onur Kurulunca onaylanan Meslek Uygulamasının Yasaklanması cezasına ait süreden düşülerek kalan ceza süresi uygulanacaktır.