9-11 Şubat 2021 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’DA ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN “MEŞCERELERDEN ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI UZMANLIĞI” EĞİTİMİ YAPILACAKTIR.

9-11 Şubat 2021 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’DA ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN “MEŞCERELERDEN ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI UZMANLIĞI” EĞİTİMİ YAPILACAKTIR.

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 9-11 Şubat 2021 tarihleri arasında Kahramanmaraş ilinde ‘’Meşcerelerden Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Uzmanlığı Eğitimi’’  Covid-19 virüsü sebebiyle yerinde ve Sağlık Bakanlığının almış olduğu tüm tedbirlere uygun olarak yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim Orman Genel Müdürlüğü ve Odamız iş birliği ile yapılacaktır.

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI
-Orman Mühendisleri Odasına üye olmak ve en az iki yıl Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak
-5531 sayılı Kanundaki Orman Mühendisliği faaliyet konularından olan 2)a “Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi’’ ile 2)b “Bozuk ormanların imar ve ıslahını veya rehabilitasyonunu yapmak” ve 19)a “Orman ve Ormancılıkla ilgili benzer işler” alanlarında yetkili olduğunun belirtilmiş olması,
-Oda’ya borcu bulunmamak,
-Eğitim açılacak il için (Kahramanmaraş) katılımcı sayısı en az 20 kişi olduğunda eğitim açılacaktır.

Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ
Eğitim Tarihleri: 9-11 Şubat 2021
Eğitim Süresi: 3 gün
Eğitim Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2021
Eğitim Ücreti: (Konaklama hariç) 500 TL
Eğitimin Yapılacağı İl: KAHRAMANMARAŞ SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.
- Eğitim ve sınav süresi birinci gün nazari eğitim, ikinci gün arazi uygulaması ve üçüncü gün de arazi uygulaması, arazi uygulaması sınavı ve yazılı sınavı olmak üzere üç gündür.
-Orman Mühendisleri Odasının OGM ile işbirliği halinde yapılacak olan ‘’Meşçerelerden çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Eğitimi’’ sonunda yapılacak yazılı ve uygulama-sözlü sınavından her birinden ayrı ayrı 100 (yüz) puan üzerinden ez az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.

 

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN: https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx

DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.