4 NO.LU ALT DÜZENLEMENİN 11 ve 12.MD. UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

4 NO.LU ALT DÜZENLEMENİN 11 ve 12.MD. UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

4 NO.LU ALT DÜZENLEMENİN 11 ve 12.MD. UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

 

Oda yönetim Kurulunun 01/04/2011 tarih ve 95/1 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4 nolu alt düzenlemenin 11. Maddesi 3.fıkrasının (a) bendi kapsamında, haklarında soruşturma başlatılan Ormancılık büro ve şirketleri bakımından, kısıtlı süre nedeniyle yaşanması muhtemel gecikmelerden doğacak sıkıntıların önüne geçilmek üzere, denetim heyetinin veya muhakkikin Odaya yapacağı öneri doğrultusunda bu firmaların Oda online sistemi üzerinden “yalnızca ihale yetkinlik belgesine” erişimleri, yeni bir Yönetim Kurulu Kararı gerekmeksizin bu Karara atıfla geçici olarak engellenecektir.,

 

Sözleşme imzalandığının belgelenmesi halinde ise ilgili firmanın “tüm işlemlere” erişimi aynı şekilde yeni bir Yönetim Kurulu Kararı gerekmeksizin bu Karara atıfla geçici olarak engellenecektir.

Erişimlerinin geçici olarak engellenmesine neden olan ihalenin iptalinin veya ihaleden elenmiş olunduğunun ya da sözleşmenin bir başkası tarafından imzalandığının belgelenmesi halinde de yeni bir karar aranmaksızın belirtilen belgelere ve alınan bu Karara atıfla ilgili firmaların erişim engelleri kaldırılacak ancak başlatılan soruşturma devam ettirilecektir.