Bilirkişilik yapacak Orman Mühendisi , Orman Yüksek Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi unvanlı meslek mensuplarına duyuru (28.10.2011)

BİLİRKİŞİLİK DUYURUSU

BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ORMAN MÜHENDİSİ, ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ UNVANLI

MESLEK MENSUBU ÜYELERİMİZİN

DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesindeki Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğine ilişkin mesleki faaliyet konularında; hukuk ve ceza davalarında BİLİRKİŞİLİK yapacak odamız üyesi Orman Mühendisi, Orman Yüksek Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi meslek mensuplarının, Oda’ya kayıtlı, serbest meslek mensupluğu veya serbest yeminli meslek mensupluğu ruhsat belgesine sahip olmaları ve Oda’ya borçlarının bulunmaması yasal zorunluluktur.

Yukarıdaki şartları taşımayan üyelerimizin 2012 yılı bilirkişi listelerine yazılmayacakları ve müracaatlarının kabul edilmeyeceği hususu, Odamızın internet sayfasında duyurulmuştur. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına aşağıdaki yazı gönderilmiştir. (EK:1)

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü; Odamıza, aşağıdaki 25/10/2011 tarihli ve 2011/3352/26598 sayılı yazıları ile cevap vermiştir. (EK:2)

Bu yazıda şöyle denilmektedir:Bilirkişilerin yeterliliği, sahip oldukları sertifikalarının geçerliliği ile İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca belirlenen listelere dahil edilmesi, İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarının yetkisinde bulunmakta olup, yargı mercilerinin görev alanına giren bu konuda yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, yazınızın bir örneğinin ceza muhakemesini de ilgilendirmesi nedeniyle Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olup, ayrıca konu Genel Müdürlüğümüzce yürütülen 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu uyarınca çıkarılacak Bilirkişi Yönetmeliği çalışmalarında da dikkate alınacaktır.”

Ayrıca bazı illerimizin Adalet komisyonu başkanlıkları, bu yazımız doğrultusunda ilanlarını yaptıklarını Odamıza bilgi için göndermişlerdir. Bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimizin mağdur olmamaları için titiz davranmalarını ve ruhsat belgelerini almalarını önemle duyururuz. 28/10/2011

 

ODA YÖNETİM KURULU

Your browser does not support the canvas element.